Generelt

AutoMake ApS stiller et abonnement baseret online tjeneste til rådighed på estatefamily.ai. Vilkårene er gældende mellem den enkelte bruger og AutoMake ApS. Disse vilkår og betingelser for brug gælder for aftaler mellem AutoMake ApS og én fysisk person (herefter “Brugeren”) vedrørende Tjenesten. Kun personer, der er 18 år eller ældre og bor i Danmark, kan indgå en aftale med AutoMake ApS vedrørende Tjenesten.

Disse vilkår og betingelser for brug gælder for aftaler mellem AutoMake ApS og én fysisk person (herefter “Brugeren”) vedrørende Tjenesten. Kun personer, der er 18 år eller ældre og bor i Danmark, kan indgå en aftale med AutoMake ApS vedrørende Tjenesten.

Disse Betingelser udgør samlet den aftale, der er gældende mellem Brugeren og AutoMake ApS. For at få adgang til Tjenesten, skal Brugeren læse og acceptere handelsbetingelserne.

Disse Betingelser udgør samlet den aftale, der er gældende mellem Brugeren og AutoMake ApS. For at få adgang til Tjenesten, skal Brugeren læse og acceptere handelsbetingelserne.

Ydelsens omfang

Tjenesten giver Brugeren adgang til AutoMake ApS’s tjenester bestemt ved bestilling. Adgang til tjenesten Brugeren skal for at få adgang til Tjenesten registrere en brugerkonto på portalen. Samtykkeerklæring (hjemmesiden) Ved at acceptere dette samtykke giver du os tilladelse til at vi må bruge jeres data [virksomhedsnavn] og behandle Jeres data med henblik på at levere vores tjenester, ydelse og service til Jer. Jeres data vil blive brugt i overensstemmelse med gældende lovgivning.
Ved at acceptere dette samtykke giver du os tilladelse til at vi må bruge jeres data og behandle Jeres data med henblik på at levere vores tjenester, ydelse og service til Jer. Jeres data vil blive brugt i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Ansvar

Vi påtager os ikke ansvar for fejl, der opstår i forbindelse med dine data, herunder, men ikke begrænset til, fejl i dataoverførsel, opbevaring eller behandling af den data vi får og modtager omkring din forretning. Vi anbefaler at bruge et par min. hver dag på at gennemse jeres data, for at undgå fejl/mangler.

Annoncering via Estate Family Ai

Hvis du vælger at bruge vores annonceringstjenester, bemærk venligst, at vi kan opkræve et mindre gebyr. Dette gebyr kan være en fast pris per måned eller en procentdel af din annonceudgift, afhængigt af den specifikke tjeneste. Intet opkræves uden Jeres samtykke.

Registrering og brugeradgang

Brugeren er ansvarlig for at sikre, at de angivne oplysninger er korrekte på registreringstidspunktet. Ved registrering må Brugeren kun give oplysninger vedrørende egne betalings- og kreditkort.

Ved registrering skal Brugeren angive et brugernavn og et password (herefter “Login Oplysninger”). Brugerens Login Oplysninger er personlige og må ikke bruges af andre med mindre andet er anført på produktet.

Brugeren skal opbevare Login Oplysningerne på et sikkert sted, således at andre ikke kan få uberettiget adgang til dem. Brugeren er ansvarlig for al brug af sin brugerkonto.

Hvis Brugeren får mistanke om ulovlig brug af Brugerens Login Oplysninger, skal Brugeren omgående underrette AutoMake ApS samt ændre sit password.

Gebyrer og Betaling

Gebyrer for brug af Tjenesten skal betales i henhold til den til enhver tid gældende prisliste, der er tilgængelig på hjemmesiden.

Betaling for abonnementet sker forud hver måned.

Brugeren skal udføre betalingen for abonnementet via de af AutoMake ApS tilbudte betalingsmidler på hjemmesiden. Brugeren forpligter sig til at underskrive de nødvendige dokumenter, og til ved hver betalingsdato at have tilstrækkelige midler til betaling tilgængelige via det valgte betalingsmiddel.

Tilpasninger og ændringer

AutoMake ApS forbeholder sig retten til at ændre gebyret og andre betingelser for Tjenesten. Ændringen skal meddeles til Brugeren senest tredive (30) dage inden ændringen træder i kraft.

I tilfælde af sådanne ændringer er Brugeren berettiget til at opsige abonnementet med virkning fra den dag, hvor ændringen træder i kraft. Hvis Brugeren ikke opsiger abonnementet før ændringen træder i kraft, skal det betragtes som accept af ændringen. Ændringer, der er til åbenbar fordel for Brugeren, gælder med det samme uden opsigelsesret for Brugeren.

Opsigelse af abonnement

Opsigelse af Tjenesten kan ske ved udgang af betalings-perioden på 1 måned fra seneste betaling. For at opsige sin aftale skal man bruge det, på forsiden, angivede link eller kontakte AutoMake ApS via hello@estatefamily.dk

Betaling vil først blive trukket på din konto, når det virtuelle produkt er oprettet med mindre andet er aftalt eller fremgår af din ordre.

Der gives ikke fortrydelsesret på ydelser købt da varen er af sådan art, at der i henhold til dansk lovgivning ikke kan eller bør ydes returret.

Kunde- & Privatlivspolitik

Vi videresælger ikke personlige oplysninger og videregiver ikke dine personlige oplysninger til andre, de er kun registreret i vores kundekartotek. Du kan til enhver tid få slettet dine oplysninger.

For at du kan indgå aftale med AutoMake ApS, har vi brug for følgende oplysninger:

Vi foretager registreringen af jeres oplysninger med det formål, at kunne levere varen til dig.

Personoplysningerne registreres hos AutoMake ApS og opbevares i op til fem år, hvorefter oplysningerne slettes.

Når der indsamles personoplysninger via vores hjemmeside, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.

Direktøren og de ansatte for AutoMake ApS har adgang til de oplysninger, der registreres om dig.

Den dataansvarlige i AutoMake ApS er: Martin Ødegård Lauritsen

Vi opbevarer og transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.

Som registreret hos AutoMake ApS har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til hello@estatefamily.dk

Cookies

På estatefamily.ai anvendes cookies med det formål at optimere hjemmesiden og dets funktionalitet, og dermed gøre besøget så nemt som muligt for dig.

Du kan til enhver tid slette cookies fra din computer, se vejledningen på Webshop Cookies og Privatlivspolitik.

Log-statistik

Vi bruger en log-statistik på estatefamily.ai, hvilket betyder, at et statistik-system opsamler information, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende vi har, hvor de kommer fra og hvor på websitet det forlades mv.

Logstatistikken anvendes kun med det formål, at optimere AutoMake ApS’s løsninger.